IMG 3193

 

دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای پاسارگاد که به ابتکار بانک‌پاسارگاد در حال برگزاری است، با استقبال بسیار خوب از سوی هنرمندان، علاقه مندان و هنردوستان مواجه شده‌است و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ادامه دارد.

 

به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت‌داوران جشنواره، با اعلام این خبر گفت: بانک‌ پاسارگاد در پی استقبال بسیار خوب علاقه مندان از نخستین جشنواره، دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای پاسارگاد را برگزار می‌کند. این جشنواره به‌منظور ایجاد فرصت برای ارائه ایده‌ها و نگاه‌های مختلف به حفظ محیط‌ زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و همچنین اهدای عضو و با هدف جلب افکار عمومی به موضوعات فوق و مشارکت اقشار مختلف مردم، همچنین شناسایی جوانان مستعد در این حوزه، در حال پیگیری است. در بخش جنبی جشنواره نیز ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند، مورد ارزیابی داوران قرار خواهند گرفت.

رفیعی تصریح کرد: از زمان اعلام فراخوان برای این جشنواره، علاقه مندان، هنرمندان و جوانان بسیاری از آن استقبال کرده و  آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.

وی با اشاره به این که ارسال آثار همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: سازندگان آثار حداکثر تا پایان تیر سال 1396 فرصت دارند تا نسخه نهایی فیلم خود را همراه با عکس کارگردان برای دبیرخانه ارسال کنند. زمان آثار ارائه‌شده نباید بیش از 180 ثانیه باشد. همچنین طرح و ایده اثر باید در یک صفحهA4  ارائه شود.

رفیعی در خصوص جوایز این جشنواره اظهار داشت: به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال و تندیس جشنواره به‌همراه دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال اهداء می‌شود. همچنین در بخش جنبی، به 4 ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.