poster 180

1- بالندگی و توسعه سازمان ها و موسسات بزرگ مالی و اقتصادی در توجه همزمان و توامان به ارزش های معنوی جامعه از جمله فرهنگ، هنر و اقتصاد است. انسان امروزی به نیکی دریافته توجه به مسائل مهم یک بخش، حیات انسان را در تفکیک و تجزیه مورد تامل قرار دادن، شاید به گستردگی برخی امور بینجامد اما در نهایت با ضعف و رنجوری بخش های دیگر، سبب نقصان کل ساختار و نظام خواهد شد. رشد و بالندگی متوازن در توجه دقیق و یکسان به همه امور است. بشر امروز نیک باید بداند تفکیک عرصه ها صرفا ساختارمندی امور است نه بیگانه کردن اولویت های مهم حیات بشری از هم ، چون اقتصاد از فرهنگ.

2- بانک پاسارگاد به عنوان موفق ترین بانک خصوصی ایران که در دوازدهمین سال فعالیت خود چنین جشنواره ای را در حوزه فرهنگ و هنر برگزار می کند، نمونه ای است که به ابعاد مختلف یک جامعه توجه می کند. زیرا در کنار درخشش ها و ابراز و اظهار توانمندی های اقتصادی و مالی خویش ، عرصه فرهنگ و هنر را نیز از حضور خویش، به کمال بهره مند ساخته است. تاسیس دانشگاه خاتم، برگزاری چنین جشنواره ای و سرمایه گذاری و حمایت از اثری که نخستین جایزه جهانی اسکار را برای ایرانِ بزرگ به ارمغان آورد به همراه حمایت از آثار ارزشمند دیگر سینمایی و حمایت از انتشار کتاب هایی چون مصحف شریف خراسان، شاهنامه شاه طهماسب و ایجاد موزه هنرهای تجسمی معاصر ایران مهمترین دلیل بیان ادعای فوق است.

3- جشنواره فیلم 180 ثانیه ای با هدف کشف استعداد جوانان این مرزو بوم و نیز حمایت از سرمایه های آینده کشور با محورهای بسیار مهمی چون خانواده و کرامت ذاتی آن (که بنیاد حیات ما است) و حفظ محیط زیست (که تداوم بایسته و ناگزیر حیات ما است)اهدا عضو که امروز موجب نجات جان بسیاری از هموطنان می شود ، پس از نخستین دوره، دومین دوره خود را برگذار می کند و با تاسیس دبیرخانه دائمی که در طول دو سال گذشته فعال بوده است ، هر دو سال یکبار موجب چنین حرکت ارزشمندی شود. ما داوران دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد ضمن تکریم و احترام به نیت و همت عظیم مسوولان محترم این بانک به ویژه دکتر مجید قاسمی ، این توجه گرانبها به فرهنگ و هنر کشورمان را ارج می نهیم و از تمامی جوانان گرانقدری که با حضورشان برپایی این حرکت را سبب شدند صمیمانه سپاسگزاریم. هیات داوران این جشنواره با استعانت از رویکردهای متعهدانه و اصالت ساز بانک پاسارگاد در حیطه مسوولیت های اجتماعی ضمن تدوین شاخص های کمی و کیفی به داوری آثار همت گماشته است. بر همین اساس مهمترین شاخص های کمی و کیفی بدین شرح اعلام می شود :

- توسعه ارزش های فرهنگی و فرهنگ سازی در زمینه تکریم خانواده و حفظ محیط زیست

- نگاه خلاقانه و بدیع در پرداختن به موضوع تدوین فعالیت های فکری و ارزش های اخلاقی و اجتماعیط

- بهره مندی از ایده های اصیل و نو و توجه به ضرورت و اهمیت ایده انتخابی

- برخورداری از تکنیک های هنرمندانه در ساخت و پرداخت ایده به شیوه مناسب

- انسجام و یکپارچکی اثر

- تاثیر گذاری در مخاطب و خلق الگوهای موثر

- توجه به احاد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان کشور به مسوولیت های اجتماعی

بانک پاسارگاد به صاحبان 250 اثر راه یافته به بخش داوری ، لوح یادبود، کتاب جشنواره و کارت هدیه دو میلیون ریالی اهدا می کند .

امید است با عنایت پروردگار، جشنواره دوسالانه فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد در دوره های آتی نیز با قوت و کیفیت بسیار عالی ادامه یافته و در بین اهالی هنر به عنوان جشنواره ای پربار به بهترین محل برای شناسایی جوانان مستعد و علاقمند است شناخته شود. همچنین برگزاری این جشنواره بهانه ای برای توجه ویژه به موضوعات روز جامعه از دریچه دوربین های منتقد و دوستدار ارتقای سطح جامعه است.